TJENESTER

Hva gjør vi

Vi arbeider på oppdrag fra leverandørene til storhusholdning- og KBSmarkedet med å koordinere all aktivitet mellom leverandør, grossist og sluttbruker.  I hovedsak er det næringsmidler vi frembyr, men også andre  produkter inngår i porteføljen.

 

Leverandøren (produsent/importør) bestyrer alt av produktrelaterte oppgaver samt KAM ansvar (grå figurboks).  HL Salg arbeider mellom grossist og sluttbruker (blå figurboks).

 

Hovedoppgaven består i å fremby og gjøre tilgjengelig de produkter det er fremforhandlet kjedeavtaler på.  Øke distribusjonsgraden og bidra til et godt forretningsmessig forhold mellom partene.

Geografisk område

Vi dekker sørlandet, vestlandet og Midt-Norge.  Dvs fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Nordland fram til Saltfjellet.

 

I denne regionen er det stor turisttrafikk og mange som jobber offshore og i verftsindustrien.  Mer enn 40% av landets befolkning, spiser sine måltid her.

Klikk på kartet, så ser du hvem som er representert hvor i landet.